Ema Plus

EMA PLUS çoğu gıda ve sağlık alanında kullanılmakta olan yararlı bakteriler topluluğudur. EMA PLUS içinde 5 ana tür olmak üzere (fotosentez bakterisi, laktik asit bakterisi, mayalar ,aktinomisetler ,küfler) toplam 82 çeşit bakteri grubu bulunmaktadır. Bunlar tamamen canlı mikroorganizmalar topluluğudur.

1

EMA PLUS çoğu gıda ve sağlık alanında kullanılmakta olan yararlı bakteriler topluluğudur. EMA PLUS içinde 5 ana tür olmak üzere (fotosentez bakterisi, laktik asit bakterisi, mayalar ,aktinomisetler ,küfler) toplam 82 çeşit bakteri grubu bulunmaktadır. Bunlar tamamen canlı mikroorganizmalar topluluğudur.

EMA PLUS hastalıklı ya da fonksiyonunu kaybetmiş topraklara aşılandığında; topraktaki mevcut kötü patojenleri yok eder. Dolayısıyla toprağı düzenleyerek toprağın yeniden doğal formuna ve sağlığına kavuşmasını sağlar.

Toprağı sağlıklı hale getirdiği gibi üzerinde yetiştirdiğimiz bitkilerin de son derece sağlıklı olmasını, yüksek verim vermesini ve üstelik tamamen organik ürün almamızı sağlamaktadır. Üretilen ürünler tamamen organik olduğu gibi, önceden bitkiye verilen kimyasal ve zehirlerle, ürünlerde oluşan kalıntıların yok edilebilmesi de yine EMA PLUS uygulaması ile mümkündür. Yani, kanserojen maddeleri, ağır metalleri kısaca ürünlerdeki insan sağlığını bozan tüm kalıntıları da yok eder.

Kök gelişimini ve bitki direncini arttırır.

Toprak ısısını 3-6 derece arttırır.

Bitkilerin ihtiyaç duyduğu C, N, P, S, Fe, Mg gibi elementleri kullanılabilir forma çevirir.

Havadan Azot bağlayarak Azot ihtiyacını karşılar.

Toprak pH seviyesini dengeler.

Toprağın Su tutma kapasitesini arttırır.

Antioksidan etkisiyle bitkinin strese girmesini engeller.

Tarımsal ürünlerin fotosentez yapma kapasitesini yükseltir.

Topraktaki patojenleri bastırır.

Bitkilerde filizlenmeyi, çiçeklenmeyi, meyve vermeyi ve olgunlaşmayı teşvik eder.

Tarımsal ürünlerin verimliliği ve kalitesini arttırarak raf ömrünü uzatır.