Hayvancılıkta Saion EM Kullanımı

 

1-Yem Katkısı olarak SAİON EM PROBİYOTİK

2-Hijyen Spreyi Olarak

50 litre suda seyreltilmiş 1 litre SAION EM’yi ilk ayda bir kez ve sonrasında her 15 günde 1 kez olmak üzere metrekareye 0,5 litre oranında spreyleyin. Kışın nemlilik daha fazla olduğundan spreylemede kullanacağınız çözeltiyi 1/10 oranında klorsuz suyla seyreltin ve ayda bir kez yerlere metrekareye 50 gram SAION EM Bukaşi serpin. Bukaşi hem EM mikroorganizmalarını aşılar hem de fazlalık nemi alır.

3-SAION EM SİLAJSANKO SAION tarafından geliştirilmiştir ve İngiltere’de uzun ve kapsamlı denemelere tabi tutulduktan sonra ticari olarak pazarda satışına başlanmıştır. Silajın oluşum sürecinde pH’nın hızla düşmesini garanti eden ve içerdiği mayalar sayesinde anaerobik metabolitlerin oluşmasına neden oluşmaktadır. Oluşan metabolitler, silaja hayvanların beğeneceği güzel bir tat verir ve silajın aşırı derecede ısınmasını önler.
SAION EM-Silajiçindeki laktik asit bakterileri bir miktar şekeri laktik aside dönüştürerek pH’nın düşmesini ve böylelikle daha kararlı ve daha dayanıklı bir silaj elde edilmesini sağlar. SAION EM-silaj içindeki diğer bir bileşen maya, fermantasyonun daha da ilerlemesini sağlayarak, silajın besin değerini artırır. Silaj katkı maddeleri, çoğunlukla silaj yapma koşulları ideal olmadığı zaman kullanılmaktadır.En yaygın yapılan uygulama asit ve tuzlar kullanılarak pH’nın hızla düşürülmesi ve silajın kararlı hale getirilmesidir. SAION EM-SİLAJ, silajı kararlı hale getirmekle ve yemin enerjisini korumakla kalmaz, aynı zamanda silajın yem olarak enerjisini de artırır. Bunu benzersiz bakteri ve maya dengesi sayesinde başarır ve bu yüzden iklim koşulları ne olursa olsun kullanılmalıdır.

SAION EM-Silaj laktik asit ve maya içerir. Bu, benzersiz bir karışımdır ve silajın daha kararlı olmasını ve ön fermantasyona uğramasını sağlar.

-SAION EM Silaj kullanıma hazır bir sıvıdır. Herhangi bir işleme tabi tutulması gerekmez.

-SAION EM silaj yıllarca Avrupa’da denenmiş ve yararları kanıtlandıktan sonra ilk önce Avrupa’da piyasaya sürülmüştür.

-SAION EM Silaj, ot ve mısır dahil tüm tahılların silajında kullanılabilir.

-SAION EM Silaj kendine özgü tat ve kokusuyla hayvanların seveceği ve hayvanları iyi besleyen bir üründür.

-Hollanda’da Wageningen Enstitüsü’nde yapılan bir araştırmaya göre, EM-silajla üretilmiş silajla beslenen ineklerde süt verimi %15-20 artmıştır.

-Temas ettiğinde silajın ısınmasını önleyen anaerobik metabolitlerin üretilmesini sağlar.

-SAION EM silajın çevreye ve kullanıcılara karşı hiçbir toksik etkisi yoktur ve ekipmanlarda korozyona yol açmaz.

-SAION EM silaj canlı mikroorganizma kültürüdür. Ambalajlı haldeyken kullanım ömrü 1 yıldır. Ancak suyla karıştırıldığında 24 saat içinde kullanılmalıdır.

-2 litre SAION EM Silaj 100 litre suyla seyreltilir. Bu karışımdan 4 litre, silaj yapılacak ürünün tonu başına spreylenir. Eğer daha az su kullanılması gerekiyorsa, 2 litre silaj en az 50 litre suyla seyreltilmeli ve bu karışımdan ton başına en az 2 litre kullanılmalıdır.Kısacası, 20 litre SAION EM silajla 250 ton silaj yapılmaktadır.