Kültür Balık Yetiştiriciliğinde Saion EM Kullanımı

 

kultur

Amonyak, Hidrojen Sülfür, Metan ve organik asitleri hızla yok eder ve oluşmasını engeller
Su kalitesini iyileştirerek pH dengesini sağlar
Dip çamurunu azaltır
Suda patojen mikroorganizmaları azaltır
Balık ölümlerinde azalma sağlayarak verim artışı sağlar
Tatlı ve tuzlu suda aynı şekilde işlev görür
Anaerob (oksijensiz) ve aerob(oksijenli) ortamlarda kullanılır
Oksidasyonu fermantasyona çevirerek kötü kokuyu tamamen yok eder
Fotosentetik bakteriler suya eklendiğinde Amonyak (NH3), Hidrojen Sülfür (H2S) ve organik asitleri hızla yok eder , su kalitesini iyileştirerek pH dengesini sağlar

Laktik asit bakterileri ihtiva eden probiyotiklerin kullanımı hem hastalıklara karşı direncin artırılmasında hem de hayvan büyümesini desteklemede pozitif sonuçlar vermektedir. Laktik asit bakterileri, ürettikleri ve diğer bakterilerin üremesini inhibe eden bileşikleri sayesinde intestinal kas tabakasında hızla çoğalarak patojenik bakterilere karşı ilk savunma bariyerini oluştururlar.

Örnek :

Laktik asit bakterileri Vibrio patojenine karşı mikrobiyal bir bariyer oluşturarak larvaların patojen tarafından saldırıya uğramasını engellemektedir. Deneyler, Vibrio patojeni bulaşmasından sonra kontrol alanında %34’lük bir sağ kalım oranı söz konusuyken laktik asit bakterilerinin aşılandığı alanda %66’lık bir sağ kalım oranı olduğunu göstermiştir.(Pr.M Garcia de la Banda)

Dozajlama:

Havuzların hazırlanma aşamasında 10m3 için 2L Microbix Plus

Havuzlar kullanımdayken 10-14 gün ara ile 10m3 için 1L Microbix Plus